ไม่มีหลักฐานว่า ‘กรีนนี่’ ขัดขวางการลดอันตรายจากไฟป่า แต่นี่คือแนวคิดการควบคุมการเผาไหม้

ไม่มีหลักฐานว่า 'กรีนนี่' ขัดขวางการลดอันตรายจากไฟป่า แต่นี่คือแนวคิดการควบคุมการเผาไหม้

วิกฤตไฟป่าในปัจจุบันแสดงหลักฐานที่น่าสนใจเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากภูมิประเทศที่แห้งแล้งมาก และสภาพอากาศที่ร้อนจัดและมีลมแรง แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน ว่า “กรีนนี่” เร่งรัดวิกฤตการณ์ปัจจุบันด้วยการปิดกั้นการลดอันตราย แต่เป็นที่ชัดเจนว่าเราต้องสำรวจวิธีใหม่ๆ ในการจัดการปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อลดความรุนแรงของไฟป่า เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การพิจารณาว่ากลุ่มชุมชนในท้องถิ่น ที่มีการจัดระเบียบตนเอง ตามสถานที่ สามารถได้รับการสนับสนุนในการดำเนินการลดอันตรายเชิงกลยุทธ์ประเภท ต่างๆ

แบบกำหนดเป้าหมายและการกำหนดหรือการเผาเชื้อเพลิงที่ลดลง

รูปแบบหนึ่งที่เราสามารถมองหาได้คือ Landcare ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรคสองฝ่ายเป็นเวลา 30 ปี ได้รับทุนและสนับสนุนจากรัฐบาล กลุ่มท้องถิ่นกึ่งอิสระ กลุ่มที่กำกับตนเองมีเป้าหมายที่จะใช้แนวทางที่ยั่งยืนในการจัดการที่ดินผ่านโครงการในพื้นที่ เช่น การฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งเหล่านี้จะเทียบเท่ากับกลุ่ม Landcare ของเขต แต่มุ่งเน้นไปที่การลดอันตรายและการจัดการเชื้อเพลิง กลุ่มเหล่านี้สามารถได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้เทคนิคการเผาเป็นหย่อมๆและแนวปฏิบัติอื่นๆ ในการจัดการภูมิทัศน์ เช่น การสร้างแนวไฟสีเขียวของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ติดไฟ

หากมีการประสานงานที่ดี เทคนิคเหล่านี้จะลดอันตรายจากไฟไหม้ในที่ดินส่วนตัวและที่ดินสาธารณะ กลุ่มเหล่านี้อาจเป็นส่วนขยายของกลุ่ม Landcare ที่มีอยู่รวมกับบริการอาสาสมัครดับเพลิง พวกเขาจะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเชื้อเพลิงในระดับภูมิทัศน์และเปิดโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้เรียนรู้ทักษะและแบ่งปันความรู้กับและจากมืออาชีพที่ทำงานในหน่วยงานป่าไม้และอุทยานแห่งชาติของรัฐบาล

กิจกรรมประเภทนี้ ส่วนใหญ่ในฤดูหนาวที่เขียวขจีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการเตรียมพร้อมสำหรับไฟในอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถในการดับเพลิงแบบดั้งเดิมเพื่อระงับไฟที่เป็นอันตราย

2. กลุ่มเหล่านี้สามารถทำงานภายใต้การให้คำปรึกษาและการอนุญาตของเจ้าหน้าที่จัดการ/ลดเชื้อเพลิง

บุคคลเหล่านี้อาจเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงประจำเขตหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานจัดการที่ดินสาธารณะ ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างยาวนานใน การจัดการ การเผาไหม้และเชื้อเพลิงตามที่กำหนดบนที่ดินสาธารณะ

ในแต่ละเขตสามารถประกาศช่วงเวลาลดการใช้เชื้อเพลิงอย่างเป็นทาง

การได้ ด้วยคำประกาศนี้ รัฐบาลของรัฐจะรับผิดต่อเหตุเพลิงไหม้ที่ลดการใช้เชื้อเพลิง ตราบใดที่มีการวางแผน การอนุมัติ และการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม (เช่น ดำเนินการโดยกลุ่มที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม)

4. การเผาเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงควรใช้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของชนพื้นเมือง ใช้ความรู้ของชนพื้นเมือง

การมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นเมืองในโครงการดังกล่าวจะผสมผสานวิธีการเผาแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่ การผสมผสานเทคนิคการเผาไหม้ตามวัฒนธรรมและสมัยใหม่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จในโครงการเผาทุ่งหญ้าสะวันนาที่สำคัญซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอนจากไฟในช่วงปลายฤดูทางตอนเหนือของออสเตรเลีย

การป้องกันดีกว่าการดับเพลิง

การวางแผนและการจัดการการใช้ที่ดินมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเสี่ยงจากไฟป่า และด้วยเหตุนี้จึงเป็นศูนย์กลางในการบรรเทาภัยพิบัติ

ภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อให้เกิดไฟป่า ความพยายามในการดับเพลิงจำนวนเท่าใดก็ไม่สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดได้ คณะกรรมาธิการ Black Saturday ของรัฐวิกตอเรีย – การสอบสวนที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไฟที่มีผู้เสียชีวิต 173 คน บาดเจ็บมากกว่า 5,000 คน และบ้านเรือนกว่า 2,000 หลังถูกทำลาย – พบว่าภายใต้สภาวะที่รุนแรง ไฟป่าจะท่วมท้นขีดความสามารถของหน่วยบริการฉุกเฉิน

ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียมีประสบการณ์ยาวนานในการเกิดไฟป่าที่รุนแรง แต่ประชากรของเราได้กระจายตัวเข้าไปในพื้นที่ป่าในเขตชนบทห่างไกลจากชายฝั่งทะเลและตามชายขอบเมือง สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะเตือนมานานกว่า 30 ปีว่าความเสี่ยงจากไฟป่าทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไม่มีการแก้ไขกระสุนเงินเพื่อลดอันตรายจากไฟป่า แต่แนวทางปฏิบัติซึ่งอิงจากการวิจัยอย่างครอบคลุมได้ปรับปรุงการตอบสนองต่อภัยพิบัติสนับสนุนการเรียกร้องให้มีการวางแผนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและรหัสอาคารและบอกถึงประโยชน์ของการลดปริมาณเชื้อเพลิง อย่างมี กลยุทธ์

เราต้องลองวิธีใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพื่อลดความเสี่ยง

นับตั้งแต่คณะกรรมาธิการ Stretton Royal เข้าสู่เหตุการณ์ไฟป่าในวัน Black Friday ในปี 1939 การสอบถามที่สำคัญกว่า 16 ข้อได้เรียกร้องให้มีการใช้แนวทางแบบบูรณาการมากขึ้นในการวางแผนการใช้ที่ดินและการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เพิ่มผลกระทบและความรุนแรงของไฟป่า เราจำเป็นต้องสร้างศักยภาพในชุมชนท้องถิ่นในการจัดการอันตรายจากไฟ สิ่งนี้ต้องการการศึกษา การฝึกอบรม และการปรับนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการภูมิทัศน์เพื่อวางแผนที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

คนพื้นเมืองนับไม่ถ้วนได้จัดการความเสี่ยงจากอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเผาอย่างชำนาญ ถึงเวลาแล้วที่จะเรียนรู้วิธีการเผาไหม้ที่ดีและแบ่งปันเทคนิคและวิธีการที่สามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมที่ติดไฟได้

สล็อตโรม่าเว็บตรง / สล็อตแท้